Per formalitzar la reserva d'allotjament de Verneda Camping Mountain Resort és necessari avançar el 40% de l'import total de l'estada per targeta de crèdit o dèbit. La resta de l'import es pot saldar amb un mínim de 48h d'antelació abans de l'arribada a través del check-in online o en efectiu a la recepció.

Els preus poden variar fins al moment de confirmació de la reserva. Qualsevol canvi de preu serà degudament informat. Cap modificació s'aplicarà en els preus una vegada confirmada la reserva, sempre i quan, es mantinguin les condicions inicials.

El preu de l'allotjament inclou llençols i tovalloles. A la tardor i hivern, la calefacció està inclosa en el preu. L'estiu, si desitgeu calefacció, es cobra un suplement que varia en funció del tipus d'allotjament. 

Es demana una fiança de 100€ dels allotjaments a l'arribada a Verneda Camping Mountain Resort com a garantia per possibles desperfectes o estat de neteja final de l'allotjament. Aquest dipòsit a manera de fiança serà retornat a la sortida, després de la correcta revisió de l'allotjament per part del personal acreditat de Verneda Camping Mountain Resort. L'allotjament s'ha d'abandonar en les mateixes condicions en què es va trobar, amb els estris de cuina nets i recollits, i les escombraries dipositades als contenidors a l'efecte. Si no és així, es reserva el dret a descomptar 50€ de la fiança dipositada.

La capacitat màxima indicada per a cada allotjament no podrà ser mai superada.

A l'estiu, el check-in es realitza a partir de les 17h i check-out abans de les 11h. La resta de l'any, l'hora d'entrada depèn de l'horari de recepció.

S'admet un gos per allotjament (excepte en l'allotjament Humarau) a condició que mai es quedi sol a l'interior de l'allotjament i que sempre es porti lligat mentre es passeja per l'interior de les instal·lacions de Verneda Camping Mountain Resort, respectant així als altres visitants. Els gossos tenen un suplement.

El client, pel fet de reservar un allotjament, accepta les condicions de lloguer del mateix recollides en aquest document: Condicions de Lloguer

En cas de cancel·lació de la reserva, la nostra política és la següent:

En temporades baixa:

  • 7 dies abans de la data d'arribada, devolució del 100% de l'import avançat.

  • Menys de 7 dies: pèrdua de l'import avançat.

En temporades mitja i hivern:

  • 15 dies abans de la data d'arribada, devolució del 100% de l'import avançat.

  • Menys de 15 dies: pèrdua de l'import avançat.

En temporada alta:

  • 30 dies abans de la data d'arribada, devolució del 100% de l'import avançat.

  • Menys de 30 dies: pèrdua de l'import avançat.

En qualsevol cas de petició de cancelació o modificació de la reserva, es procedirà a un càrrec de 15€ per la gestió. Les modificacions rebudes amb una antelació igual o inferior a 15 dies no seran acceptades.

Els tràmits o canvis relacionats amb la reserva s'hauran de sol·licitar per escrit a info@campingverneda.com. La seva acceptació es valorarà des de la Central de Reserves, que comunicarà degudament la resolució sobre aquests. No es garanteix l'acceptació de totes les sol·licituds

A més, pots contractar una pòlissa de cancel·lació:

  • Les reserves realitzades amb més de 30 dies de antelació poden contractar la pòlissa.

  • La pòlissa permet cancel·lar la reserva i recuperar la bestreta. Si la seva estada es veiés interrompuda per alguns dels supòsits detallats, pot recuperar la part de l'estada no disfrutada. No contempla COVID-19.

  • La pòlissa estableix unes garanties de força major per poder obtenir la devolució de la bestreta. Més informació, aquí.

Pot descarregar aquí les condicions de reserva, el pagament de la reserva és senyal d'acceptació d'aquestes condicions.