Per formalitzar la reserva d'allotjament de Verneda Camping Mountain Resort és necessari avançar el 40% de l'import total de l'estada per targeta de crèdit o dèbit. La resta de l'import es paga a l'arribada a Verneda Camping Mountain Resort.

El preu de l'allotjament inclou llençols i tovalloles. A la tardor i hivern, la calefacció està inclosa en el preu. L'estiu, si desitgeu calefacció, es cobra un suplement de 15€ (Pletes, Humarau, Cabana) o 20€ (Borda Suite i Bordeta Luxe) per dia.

Es demana una fiança de 100€ dels allotjaments a l'arribada a Verneda Camping Mountain Resort com a garantia per possibles desperfectes o estat de neteja final de l'allotjament. Aquest dipòsit a manera de fiança serà retornat a la sortida, després de la correcta revisió de l'allotjament per part del personal acreditat de Verneda Camping Mountain Resort. L'allotjament s'ha d'abandonar en les mateixes condicions en què es va trobar, amb els estris de cuina nets i recollits, i les escombraries dipositades als contenidors a l'efecte. Si no és així, es reserva el dret a descomptar 50€ de la fiança dipositada.

La capacitat màxima indicada per a cada allotjament no podrà ser mai superada.

A l'estiu, el check-in es realitza a partir de les 16:30h i check-out abans de les 12:00h. La resta de l'any, l'hora d'entrada depèn de l'horari de recepció.

S'admet un gos per allotjament (excepte en l'allotjament Humarau) a condició que mai es quedi sol a l'interior de l'allotjament i que sempre es porti lligat mentre es passeja per l'interior de les instal·lacions de Verneda Camping Mountain Resort, respectant així als altres visitants. Els gossos tenen un suplement.

En cas de cancel·lació de la reserva, la nostra política és la següent:

En temporades baixa, mitja i hivern:

  • 15 dies abans de la data d'arribada, devolució del 100% de l'import avançat.

  • Més de 7 dies de la data d'arribada, devolució del 50% de l'import avançat.

  • Menys de 7 dies: pèrdua de l'import avançat.

  • En cas de no presentar-se, càrrec de l’import restant de la reserva.

  • En cas d'una reserva no reembolsable, no procedeix ni canvi ni devolució.

En temporada alta:

  • 30 dies abans de la data d'arribada, devolució del 100% de l'import avançat.

  • Més de 15 dies de la data d'arribada, devolució del 50% de l'import avançat.

  • Menys de 15 dies: pèrdua de l'import avançat.

  • En cas de no presentar-se, càrrec de l'import restant de la reserva.