Compliment llei LSSICE. Informació general per complir la llei 34/2002

Càmping Verneda SL, és una entitat amb domicili social situat a la Ctra. N-230 km. 171, 25537 Pont d'Arròs (Lleida), i el CIF és B25495128, Telèfon 973640920. La direcció de correu electrònic de contacte és la següent: info@campingverneda.com.

Aquesta entitat es troba inscrita al Registre Mercantil de Lleida, en el Tom 733 de la secció general, foli 140, Full número L-13983 inscripció 1ª.

El nom de domini www.campingverneda.con és propietat de l'empresa Càmping Verneda SL.